Werkschoenen

Welke werkschoenen passen het best bij u? Er zijn verschillende uitvoeringen. Uw werkgever behoort volgens de Arbo-wet voor de juiste werkschoenen te zorgen. Uiteraard voor uw veiligheid, maar ook voor meer werkplezier. Bovendien kunnen goede schoenen werkverzuim voorkomen.

Werkschoenen kunnen we onderverdelen in verschillende klassen: werkschoenen (O-klasse), beschermschoenen (P-klasse) en veiligheidsschoenen (S-klasse). Welke schoenen passen het best bij u? De keuze van voetbescherming is afhankelijk van uw persoonlijke werkomstandigheden. Werkt u in de bouw of in de keuken? Moeten de schoenen u beschermen tegen scherpe randen of juist tegen extreem lage temperaturen? Binnen elke klasse bestaan er coderingen voor additionele eisen. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Terug naar het overzicht